Volg ons via

facebook-.gif
linkedin.gif
email.gif

Maak een

 videoafspraak

op het tijdstip

dat je past

Kantoor Vanmeirhaeghe _ Logo Mailfooter.
 

Guido

Vanmeirhaeghe

Zaakvoerder

Alexander

Vanmeirhaeghe

Productie en Schadebeheer

Sarah

Torck

Productie, Schade en Syndicbeheer

Marijke

Dekeukelaere

Productie, Beheer en Boekhouding

01

Ga naar de agenda van je contactpersoon

Iedere medewerker van ons kantoor heeft zijn eigen online agenda. Klik hierboven op maak uw videoafspraak om zijn of haar beschikbare

agenda-momenten te bekijken en uw persoonlijke videoafspraak met ons vast te leggen.

02

Kies je datum en tijdstip

Op ieder moment van de dag kan je zelf het uur en datum kiezen van je videoafspraak. Klik op een uur dat jou het beste past en bevestig deze afspraak door je gegevens in te vullen. 

03

Bevestiging met unieke link 

Enkele minuten na het bevestigen van je reservatie ontvang je per mail een unieke link om deel te kunnen nemen aan het gesprek.

Op het afgesproken moment klik je eenvoudig op deze link om het gesprek te starten. De verbinding wordt 1 uur voor aanvang van onze afspraak geactiveerd met een vermelding dat de videoafspraak nog niet begonnen is.

 

Van zodra we beiden deelnemen,

kan het gesprek starten. 

Neem contact met ons op

Mail ons voor je afspraak 

Bel met een medewerker

Bereikbaar op werkdagen 

van 8.30 uur tot 18.00 uur en

op zaterdag van 9 uur tot 12 uur

Wij bellen je op 

arrow&v

Kantoor Vanmeirhaeghe NV | Kapellestraat 2 bus 2, 9800 Astene | BTW BE 0435.520.595 | Onafhankelijke verzekeringsmakelaar toegelaten onder code 12521A,  Onder toezicht van FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Ons kantoor dient zich te houden aan de "AssurMiFID" gedragsregels zoals vastgelegd in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de gebruikers van financiële producten en diensten en van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, en tot vaststelling van diverse bepalingen, het koninklijk besluit van 21 februari 2014 betreffende de toepassing op de verzekeringssector van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en op de financiële diensten en het koninklijk besluit van 21 februari 2014 betreffende de gedragsregels en de regels inzake belangenconflictenbeheersing, vastgesteld overeenkomstig de wet, voor wat betreft de verzekeringssector. Informatie over hoe ons kantoor voldoet aan deze gedragsregels (inclusief het tegenstrijdig belang beleid van ons kantoor) kunt u vinden op onze website.

Ons kantoor is gericht op het voldoen aan de wensen van onze klanten. Mocht u problemen of vragen hebben, dan staat ons kantoor tot uw beschikking. Als u een klacht hebt met betrekking tot onze dienstverlening die wij niet in onderling overleg hebben kunnen oplossen, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen de Meeûsplein 35 te 1000 Brussel - Tel 02/547.58.71 - Fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.

 

Met de wens deel te nemen aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en in toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, verbindt u zich ertoe de vragen te beantwoorden die ons kantoor u in dit verband dient te stellen en de vereiste documenten te bezorgen op eerste aanvraag.

 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke GDPR wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie die u mogelijk bij ons hebt, in het gedrang is gekomen), stel ons dan onmiddellijk op de hoogte.